3.5.07

Vilatges i poblament a l'Europa septentrional

Helena HAMEROW, Early Medieval Settlements. The Archaeology of Rural Communities in North-West Europe 400-900, Oxford University Press, Oxford, 2002, 225 pàgs.
En un període en què les fonts escrites són molt escasses, l'arqueologia passa a tenir un paper fonamental a l'hora de comprendre els "petits móns" de les comunitats altmedievals. L'estudi de Hamerow, molt ben il·lustrat, ofereix una primera visió panoràmica i una síntesi del conjunt de coneixements, que creix molt ràpidament, que hom té sobre els establiments de població al nord-oest d'Europa. Índex: 1. Comunitats rurals a l'Europa de l'alta edat mitjana: aproximacions arqueològiques i estructures. 2. Cases i famílies. L'arqueologia dels edificis. 3. Estructura del poblament i espai social. 4. Terra i poder: els establiments de població en llur context territorial. 5. Les forces productives: les collites i la ramaderia. 6. Centres rurals, comerç i producció no agrícola. 7. Epíleg: trajectòries i moments decisius.