22.7.07

Com es vivia i moria a l'alta edat mitjana a Anglaterra
Samantha GLASSWELL, The Earliest English. Living and Dying in Early Anglo-Saxon England, Tempus, Stroud, 2002, 160 pàgs.
Gràcies a un bon coneixement de les darreres recerques arqueològiques, l'autora ens presenta com eren els homes que van viure a l'alta edat mitjana a Anglaterra, quines joies duien i com es vestien, com eren les llars on vivien o bé a què dedicaven el temps lliure. Centra sobretot l'atenció en l'estudi dels enterraments, que ens aporten nombroses evidències sobre la vida quotidiana d'aquells homes, dones i nens dels primers segles medievals.
En relació a aquest tema també es poden consultar diversos webs:
Per exemple es pot anar a http://join.regia.org/newlife.htm, web d'una associació dedicada a la reconstrucció del passat medieval o bé o consultar directament la reconstrucció que fan del poble virtual de Wichamstow: http://www.regia.org/village.htm. En aquest vilatge virtual ens podem apropar a la casa del senyor (manor): http://www.regia.org/drengham.htm. També ens podem acostar als diferents oficis que s'hi feien, que són molt ben il·lustrats a:
terrissaire: http://www.regia.org/pottery.htm, fuster : http://www.regia.org/woodwork.htm
la construcció de les cases : http://www.regia.org/houses.htm
ferrer: http://www.regia.org/ironwork.htm, treball de la pell: http://www.regia.org/leatwork.htm
els teixits: http://www.regia.org/leatwork.htm, picapedrer: http://www.regia.org/stone.htm
flequer: http://www.regia.org/wulfwyn.htm, la pesca: http://www.regia.org/fishing.htm;
I a altres aspectes com: àpats i dejunis : http://www.regia.org/feasting.htm
En relació amb West Stow, un altre poble anglosaxó reconstruït vegeu:

4.7.07

Un enterrament reial del segle setè: el vaixell de Sutton Hoo


Angela Care Evans, The Sutton Hoo ship burial, British Museum Press, Londres, 1986 (edició revisada del 1994; reimpressió del 2000), 127 pàgs.
L'any 1939 es va descobrir, enterrat, un molt notable vaixell anglosaxó a Sutton Hoo, a Suffolk. Feia 30 m de llarg. Havia servit de sepultura reial i era enterrat sota un túmul circular. Les recerques posteriors han permès de datar aquesta troballa i d'altres fetes posteriorment entre els anys 625 i 630.