6.7.10

La vall de l'Ebre a l'alta edat mitjana. Les aportacions dels documents, de les monedes i de l'arqueologia


Philippe SÉNAC (ed.), Histoire et archéologie des sociétés de la vallée de l'Èbre (VIIe-XIe siècles). Villa 3, CNRS - Université de Toulouse-Le Mirail, Tolosa, 2010, 406 pàgs.
Després d'haver-se estudiat els hàbitats rurals (Villa 1) i la transició entre l'Antiguitat tardana i l'edat mitjana (Villa 2), la tercera aportació d'aquesta col·lecció, a cura també de Philippe Sénac, intenta mostrar l'aportació de l'arqueologia a l'estudi de les societats de la vall de l'Ebre des del final de l'època visigoda fins al temps dels regnes de taifes.
Taula de matèries: Ph. Sénac (problemàtica i orientacions de recerca), J. Justes i J. I. Royo (Jaca als primers segles medievals), M. Sancho (els Altimiris), J. Bolòs (canvis i continuïtats als Pirineus catalans al llarg de l'alta edat mitjana: l'aportació de l'arqueologia del paisatge a l'estudi dels "segles foscos"), C. Folch - J. Gibert - R. Martí (hàbitat i societats rurals a la Catalunya del segle VI al segle XI: toponímia, documentació i arqueologia), C. Laliena i J. M. Ortega (un hisn enmig d'altres, l'exemple d'Alcañiz el Viejo, a Terol), J. A. Gutiérrez (poders locals i cultura material a l'àrea astur-càntabra als segles VI i VII), J. Lorenzo (els Banu Qasi), P. Guichard (societat andalusina al Gharb i a la Marca Superior), A. J. Canto (història monetària a la Marca Superior), C. Doménech (islamització al Sarq al-Andalus a través dels registres de monedes), R. Solé - C. Alòs (arcs islàmics del palau taïfal de Balaguer), M.-B. Mounier (la Rioja als segles X i XI), J. Brufal (el districte musulmà de Lleida al segle XI), Y. Dejugnat (viatges d'homes de lletres de la Marca Superior), B. Sarr (Granada als segles VIII-XI) i P. Toubert (conclusions).

20.2.10

Els pobles o vilatges a l'alta edat mitjana


Juan Antonio QUIRÓS (ed.), The archaeology of early medieval villages in Europe, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 2009, 469 pàgs.
Poc després de fer-se el congrés sobre l'arqueologia dels pobles de l'alta edat mitjana a Europa, se'n publiquen les actes. Es divideixen en tres grans blocs. Un primer és dedicat als vilatges de l'alta edat mitjana a Europa, amb estudis de M. Valenti, S. Pietrobono, H. Hamerow, E. Zadora-Rio i F. Iversen. Un segon bloc als pobles de l'estat espanyol, amb aportacions sobre Galícia, Astúries, Cantàbria, Lleó, Navarra, Castella i Madrid. També inclou recerques sobre Catalunya i Andorra de J. Roig, A. Fortó, A. Vidal, P. Martínez, V. Muñoz, M. Sancho, C. Folch, J. Gibert, Ramon Martí i N. Terrats. Un tercer conjunt de comunicacions se centra en els pobles d'aquest període al País Basc. Les conclusions són redactades per G. P. Brogiolo.