18.12.12

Les necròpolis: els morts (i els vius) a l'alta edat mitjana a Catalunya


Núria MOLIST - Gisela RIPOLL (eds.), Arqueologia funerària al nord-est peninsular (segles VI-XII), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya - Universitat de Barcelona, Barcelona, 2012, 494 pàgs. Publicació en dos volums de la reunió Arqueologia funerària al nord-est peninsular entre els segles VI i XII, que es va celebrar a Barcelona, a la Facultat de Geografia i Història, el mes de novembre de l'any 2009. Aquesta publicació troba uns precedents en l'article del professor Albert del Castillo sobre les anomenades tombes olerdolanes i en el volum monogràfic editat a cura del Dr. Manuel Riu a l'inici de la dècada de 1980, en el qual la Montserrat Pagès i el que signa aquestes ratlles publicàrem un estat de la qüestió sobre el tema de les tombes excavades a la roca. Aquests dos volums inclouen treballs de G. Ripoll i N. Molist [Presentació; Arqueologia funerària a Catalunya], de J. I. Padilla (que ha mort sobtadament fa molt pocs dies) i K. Álvaro [Alberto del Castillo; necròpolis hispanes], de J. Bolòs [entre l'arqueologia i la història], de J. Casanovas i X. Maese [necròpolis dels jueus], de B. Agustí (i altres) [antropologia i paleopatologia], de Joan S. Mestres [datació per radiocarboni], de J. Menchon [comarques de Tarragona], de M. Moran (i altres) [Ilerda], de J. Pera i J. Guitart [Iesso], d'A. Camats [Morulls, Gerb], de J.-R. Gonzàlez (i altres) [la Sentiu de Sió], de N. Nolasco [Sant Martí de les Tombetes], de J. M. Bosch [el Roc d'Enclar], d'A. Fortó (i altres) [Andorra] , d'A. López Mullor [Berguedà i Bages], d'I. Ollich [l'Esquerda], de C. Subiranas [Santa Maria la Rodona de Vic], de J. Llinàs (i altres) [Girona], de B. Agustí i J. Llinàs [Pla de l'Horta i les Goges], de J. Tremoleda (i altres)[Empúries], de J. Frigola i D. Punseti [Canapost], de J. Roig i J. M. Coll [Barcino i Egara], de M. G. Garcia (i altres) [Ègara]], de M. López-Prat i E. Garcia-Guixé [Sant Quirze del Vallès], de A. López [Barcino], de M. Farreny (i altres) [Santa Margarida de Martorell] i de N. Molist i J. M. Bosch [Olèrdola].

4.10.12

Un manual d'arqueologia medieval i postmedieval


Juan Antonio QUIRÓS - Belén BENGOETXEA, Arqueología III: Arqueología medieval y posmedieval, UNED, Madrid, 2010, 648 pàgs. Fa uns anys em vaig interessar en saber quines síntesis hi havia als diversos països d’Europa amb relació a l’arqueologia medieval. L’existència d’una síntesi era una bona mostra de la importància dels treballs realitzats i de la maduresa que havia assolit aquesta disciplina encara força nova a l'Europa occidental. Hi havia, per exemple, algunes síntesis notables a Itàlia, a Alemanya, a Anglaterra, a Escòcia i a Catalunya (feta pel Dr. Manuel Riu). Darrerament, s’han publicat noves visions sintètiques a França i també, fins i tot, a nivell europeu, com ja he comentat en aquests blocs. Crec que és molt important l’esforç que es fa en convertir les dades molt concretes de les excavacions en una visió de síntesi que permeti assolir una panoràmica més global i que ens dóni uns resultats que facin possible conèixer millor la Història a partir dels treballs arqueològics realitzats. En aquest sentit, hem de celebrar la publicació d’aquesta síntesi sobre l’arqueologia medieval i postmedieval, feta per J. A. Quirós (època medieval) i B. Bengoetxea (època postmedieval). Aquest llibre vol ser un manual sobre l’arqueologia medieval europea, encara que hi té una importància preferent l’arqueologia medieval i postmedieval de la Península Ibèrica i, d’una manera especial, la del País Basc. D'altra banda, com assenyalen els autors, el volum resta repartit bàsicament en tres grans blocs: un de dedicat a l'alta edat mitjana, un altre a l'arqueologia feudal i islàmica i un de tercer a l'arqueologia de les societats modernes i contemporànies. Inclou nombrosos mapes, dibuixos i fotografies, molts dels quals a tot color. Conté els apartats següents: Introducció a l’arqueologia medieval.- De Roma a Europa. De l’arqueologia de l’Antiguitat tardana a l’alta edat mitjana.- Territori i societat durant l’Antiguitat tardana.- Arqueologia funerària i arqueologia de l’arquitectura medieval.- La construcció dels territoris i dels paisatges feudals.- Arqueologia de les societats feudals.- Arqueologia d’al-Andalus.- Arqueologia postmedieval.- Arqueologia industrial.

28.2.12

Transicions i canvis a l'alta edat mitjana a la Península ibèricaJames L. Boone, Lost Civilization. The contested islamic past in Spain and Portugal, Duckworth, Londres, 2009, 176 pàgs.
Continguts: 1. Debats. 2. El rerefons de l'Antiguitat Tardana. 3. La formació d'al-Andalus. 4. Col·lectivitats tribals o senyors feudals. 5. Islamització. 6. La transformació de l'any 929. L'autor, James Boone, professor d'antropologia de la Universitat de New Mexico, comenta, discuteix i opina sobre molts temes clau amb relació als canvis esdevinguts en la societat, l'economia, les institucions, la religió, la llengua i la cultura al llarg de l'alta edat mitjana a la Peninsula ibèrica. Problemes com la transició del món romà al visigot, el pas dels segles de govern dels gots a l'etapa de domini islàmic, el mateix procés d'islamització o bé el pes de les tribus i la importància de la feudalització a la Península són tractats en les pàgines d'aquest llibre que forma part de la col·lecció de Debats en temes d'arqueologia de l'editorial Duckworth, sota la direcció de Richard Hodges. Al llarg de les seves pàgines veiem discutides i contrastades les teories de nombrosos estudiosos d'aquest periode medieval, com Gisela Ripoll, Paul Reynolds, Sònia Gutiérrez Lloret, Pierre Guichard, Miquel Barceló, M. Acién Almansa, E. Manzano Moreno, P. Cressier, A. Bazzana, T.F. Glick, Hug Kennedy i fins i tot C. Wickham.