20.2.10

Els pobles o vilatges a l'alta edat mitjana


Juan Antonio QUIRÓS (ed.), The archaeology of early medieval villages in Europe, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 2009, 469 pàgs.
Poc després de fer-se el congrés sobre l'arqueologia dels pobles de l'alta edat mitjana a Europa, se'n publiquen les actes. Es divideixen en tres grans blocs. Un primer és dedicat als vilatges de l'alta edat mitjana a Europa, amb estudis de M. Valenti, S. Pietrobono, H. Hamerow, E. Zadora-Rio i F. Iversen. Un segon bloc als pobles de l'estat espanyol, amb aportacions sobre Galícia, Astúries, Cantàbria, Lleó, Navarra, Castella i Madrid. També inclou recerques sobre Catalunya i Andorra de J. Roig, A. Fortó, A. Vidal, P. Martínez, V. Muñoz, M. Sancho, C. Folch, J. Gibert, Ramon Martí i N. Terrats. Un tercer conjunt de comunicacions se centra en els pobles d'aquest període al País Basc. Les conclusions són redactades per G. P. Brogiolo.