1.5.07

Una època cada vegada menys fosca

El coneixement que tenim de l'alta edat mitjana fa que cada vegada sigui una època menys "fosca". Aquest fet és degut tant a un augment del nombre de recerques dutes a terme al llarg dels darrers anys, com a una diversificació de les fonts emprades.
Amb aquest bloc presentaré i comentaré bibliografia sobre els segles altmedievals, que s'estenen des de la fi del món romà fins a l'edat mitjana central. Aquesta informació és destinada als alumnes de l'assignatura Edat Mitjana I i a totes aquelles persones que estiguin interessades en conèixer l'alta edat mitjana, segles en què es crearen moltes de les bases del món actual (llengua, cultura, mentalitat col·lectiva, paisatge rural i urbà, institucions polítiques i adminitratives, religió, etc.).