29.5.07

Excavar una casa senyorial de l'any 1000


Michel COLARDELLE - Eric VERDEL, Chevaliers-paysans de l'an mil au Lac de Paladru, Éditions Errance, París, 1993, 120 pàgs.
Llibre ben il·lustrat sobre els resultats de l'excavació d'una casa senyorial de l'any 1000 i sobre els objectes que s'hi trobaren. Es poden consultar els webs: http://www.museelacdepaladru.com/fr/musee/an_mil.htm
i http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/charavines/fr/index.html