17.5.07

Del món romà a l'alta edat mitjana: aportacions arqueològiques

Neil CHRISTIE (ed.), Landscapes of Change. Rural Evolutions in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Ashgate, Aldershot, 2004, 324 pàgs.
Inclou treballs de N. Christie (Paisatges de canvi a l'Antiguitat tardana i a l'alta edat mitjana: Temàtiques, orientacions i problemes), S. Scott, A. Chavarría Arnau (Interpretar la transformació de les villae de la romanitat tardana: el cas d'Hispània), P. Arthur (Del vicus al poble: paisatges italians, 400-1000 dC), A. Leone i D. Mattingly, G.D.R. Sanders, W. Bowden i R. Hodges, A. Poulter, P. Périn (L'origen del poble a la Gàl·lia a l'alta edat mitjana), K. Dark i H. Hamerow.