9.5.07

Estat, poder, societat, pobles i intercanvis a l'alta edat mitjana

Chris WICKHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400-800, Oxford University Press, Oxford, 2005, 990 pàgs.
Contingut: I. Estats. Geografia i política. La forma de l'estat. II. Estructures de poder aristocràtic. Aristocràcies. Governar la terra. Colapse polític i construcció de l'estat al Nord d'Europa. III. Pagesies. Pagesos i societats locals: estudis de cas. Establiments de població rurals i societats de poble. La societat pagesa i els seus problemes. IV. Xarxes. Ciutats. Sistemes d'intercanvi. Conclusions generals. Bibliografia.