30.5.07

Les ciutats dels víkings


Helen CLARKE - Björn AMBROSIANI, Towns in the Viking Age, Leicester University Press, Londres, 1995 (primera edició: 1991), 210 pàgs.
Contingut: 1. Introducció. 2. Les ciutats de l'Europa del nord-oest després de la fi del segle VII. 3. Les ciutats de l'Europa del nord-oest als segles VIII i IX. 4. Les ciutats a la terra natal dels víkings. 5. Els víkings a Bretanya. 6. Ciutats a les terres eslaves i bàltiques. 7. Ciutats del nord, de l'est i de l'oest: estructura física i economia. 8. Qüestions actuals i treballs futurs.
Podem completar la lectura d'aquest llibre (que inclou nombroses il·lustracions, mapes i dibuixos) amb la visió del web: http://www.pbs.org/wgbh/nova/vikings/village.html on es reconstrueix una població víkinga.